Oferta

Asder Consulting pośredniczy w świadczeniu kompleksowych usług księgowych i prawnych. Zakres usług obejmuje przede wszystkim rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS, składanie deklaracji VAT, wystawianie faktur VAT, bieżące doradztwo środkami komunikacji elektronicznej, księgowanie dowodów księgowych oraz reprezentowanie przed organami kontroli. Istnieje możliwość zlecenia świadczenia kompleksowych usług prawnych.

Cennik:

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

  • 200 zł netto miesięcznie (30 dowodów księgowych)
  • 50 zł netto za każdego pracownika,
  • w przypadku większej liczby dowodów księgowych cena ustalana jest indywidualnie.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

  • 400 zł netto miesięcznie,
  • 50 zł netto za każdego pracownika
  • w przypadku większej liczby dowodów księgowych cena ustalana jest indywidualnie.

Usługi prawno-podatkowe

  • cena ustalana jest indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy